Kreative Trøndelag
Meldal VGS > For elever > Skoleskyssreglement

Skoleskyssreglement

Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt et eget
reglement for skoleskyss: stfk.no - skoleskyss

Skoleskyssreglementet regulerer den lovpålagte skoleskyssen i Sør-Trøndelag. Reglementet beskriver gjeldende regler og utfyller disse hva gjelder kvalitetskrav i skysstilbudet.

Skoleskyssreglementet er lovhjemlet i Opplæringsloven, Privatskoleloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven.


Marit Mjøen
Sist oppdatert: tirsdag 12. juli 2016
Utskriftsvennlig versjon